Bestuur

Organisatie en bestuur

Stichting Streekfestival is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28086054. De stichting is op 13 april 2000 opgericht. In de statuten is bepaald dat de stichting wordt bestuurd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuursleden die toetreden worden bij de KvK geregistreerd. Tevens is bepaald dat een bestuurslid minimaal drie jaar zal aanblijven. Het bestuur komt vier tot vijf maal per jaar bij elkaar. Het bestuur van Stichting Streekfestival bestaat op dit moment uit de volgende personen: Cora Blanken, Helen van der Vliet en Thijs van der Klauw.

 


Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt Stichting Streekfestival bereiken via het contactformulier op deze website: zie menu onder Contact, of anders via streekfestival@gmail.com

 

Vrijwilligers

Het Streekfestival komt mede tot stand door de hulp van de vele vrijwilligers die ieder jaar weer diverse taken op zich nemen om het festival zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wilt u zich inzetten voor Stichting Streekfestival, meldt u zich dan aan bij streekfestival@gmail.com