Welkom

In 1995 is een aantal liefhebbers van harmonie- en fanfaremuziek gestart met het organiseren van een Streekfestival voor muziekverenigingen in en om het Groene Hart. Dit bleek een schot in de roos en al snel was het idee geboren om dit festival jaarlijks te gaan organiseren. Al doende heeft het Streekfestival inmiddels in heel Nederland  enige naam gekregen als ontmoetingspunt voor harmonie-, fanfare-, brassbands-, en slagwerkgroepen.

Stichting Streekfestival

Omdat de organisatie van het festival steeds meer tijd en aandacht ging vergen is in het jaar 2000 bij het opzetten van het zesde festival de organisatie ondergebracht in een stichting. Doelstelling van Stichting Streekfestival is “Het bevorderen van de muziekbeleving en de muziekbeoefening van en door muzikanten met name van harmonie-, fanfareorkesten en brassbands met daarnaast het bevorderen van onderlinge contacten tussen de muziek beoefenaren”. Dit doel tracht de stichting te bereiken door onder andere het organiseren van een jaarlijks evenement.

Opzet Streekfestival

Elk jaar komen muziekverenigingen uit het Groene Hart en omgeving  bij elkaar om op te treden en zich daarbij door een professionele jury te laten beoordelen. Het festival is geen concours; er kunnen geen prijzen in de wacht worden gesleept, maar wel worden er juryrapporten gegeven met daarin opbouwende kritiek, waarmee de orkesten en hun dirigenten aan de slag kunnen. In veel gevallen wordt het optreden tijdens het Streekfestival gezien als een try-out voor een concours of een concert. Op veler verzoek is het festival inmiddels ook overgegaan op een beoordelingssysteem met toevoeging van punten. Daarnaast wordt direct na afloop van het optreden door de juryleden aan de dirigent een mondelinge toelichting gegeven op het optreden en het juryrapport.

Om zoveel mogelijk muziekverenigingen de gelegenheid te bieden hun kunnen ten toon te spreiden, krijgt elke muziekvereniging maximaal 25 minuten voor hun totale optreden. In die tijd kunnen twee werken worden beoordeeld. Met een strakke tijdsplanning blijkt het mogelijk om op een dag vijftien verschillende muziekgezelschappen aan bod te laten komen. De verenigingen in de hoogste divisies zullen extra speelminuten ter beschikking krijgen.

Verschillende niveaus

De deelnemende muziekverenigingen kunnen van verschillende niveaus zijn. Op het Streekfestival zijn orkesten te horen die in de concert- of 1e divisie uitkomen, maar ook verenigingen uit lagere divisies treden op. Elk orkest wordt door de juryleden op zijn eigen niveau beoordeeld, daarbij opmerkende dat er een serieuze en gedegen voorbereiding verwacht wordt van de deelnemende verenigingen. Aanbevolen wordt dan ook om minimaal 1 werk uit het groot of klein repertorium in het te spelen programma op te nemen.

Promoten blaasmuziek

De doelstelling van de stichting in brede zin is het bevorderen van muziekbeleving en muziekbeoefening. In onze ogen is de blaasmuziek een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Nederland. Om dit extra te benadrukken heeft Stichting Streekfestival in 2013 het projectorkest “Fanfare Promotie Orkest” opgericht. Dit orkest promoot de blaasmuziek in zowel binnen- als buitenland.